Kişinin Gelişimi Toplumu Yönlendirebilir Mi ?

Kişinin Gelişimi Toplumu Yönlendirebilir Mi ?

Yeni ihtiyaçlar, kolay bilgi erişimi ve gelişen teknoloji ile birlikte yeni sorunlar doğmuştur. Bilginin tabiatından kaynakları evrensel nitelikler insanların yaşadığı kültüre göre değişebilir. Toplumun kültür yapısı ve davranışları zaman içerisinde farklılaşabilir. Toplumsal yapıdaki farklılaşmalar kurumlarda veya kurumların birbiriyle olan ilişkilerinde değişmeler meydana getirir. Nasıl ki davranışlar insanın eseriyse insanlarda davranışların eseridir.

Kişinin Gelişimi Toplumu Yönlendirebilir Mi ?

Kişinin Gelişimi Toplumu Yönlendirebilir Mi ? İnsanlar toplum içerisinde yaşadıkları için günlük hayatta insanlar hem çevresiyle hem de kendisiyle sürekli iletişim halindedir. Bu tip etkileşimlerde bulunurken duygu düşünce ve davranış özelliklerimiz ve kendini gösterir. Toplumsal olarak insan davranışlarını düzenleyen iki kaynak vardır bunların birincisi davranışın yapısı diğeri de davranışın kültürüdür. İnsan vücudu daima sosyal çevresine sinyaller gönderir. Sosyal çevre kişinin davranışlarını hem kontrol eder hem de eleştirir. İçinde yaşanılan toplumdan ve geleneksel kafa yapısından soyutlanmak için gelişen dünyaya uyum sağlamalıdır. Kişisel gelişim hem toplumun hem de bireylerin önem vermesi gereken son derece önemli bir alandır. Bu anlamda yaşanılan toplumun seviyesini yükseltmek ve kişisel olarak farklılık yaratmak için gelişimi tamamlamak gerekir.

Kişi çevreye veya bulunduğu ortamın özelliklerine göre toplum içerisinde kişiliğini oluşturur. Toplumlarda zihniyet ve yerleşik düşünce kalıpları, gelenekler ve değer yargıları, toplum psikolojisi gibi birçok değişken etkileşimle oluşur ve zamanla kemikleşir. Hiç değişmeyecek zannedilir. Oluşturulan kişilik eğitim seviyesi ve kişisel gelişimine bağlı olarak içinde bulunduğu toplumundan farklı bir yöne geçebilir. Günümüzde kentsel yaşamda eğitim ve ilerleyen teknoloji ile insanlar zamanla bazı düşünce kalıplarının değişmesi gerektiğini fark etmiştir. Kişisel gelişimini tamamlamış bireyler toplumu yönlendirebilirler. Toplum yönlendirmek hem eğitim hem de global dünya bakış açısını yakalamak ile mümkündür.

One comment

  1. bireysel gelişmeler etrafını etkileyecektir etrafını etkileyen bireyler topluma da etki edeceğini düşündüğümden dolayı bence etki sağlar

Comments are closed.