Şii Namazı Nasıl Kılınır ?

Şiilik veya diğer deyişle Şia İslam dünyasında Sünnilikten sonra en çok bağlı olunan fıkıhla ilgili görüştür. Aynı zamanda şiilik için tek bir mezhep olarak bahsedemeyiz. Şia kavramına doğru ya da yanlış bir şekilde birçok fırka da dahil edilmiştir.

Mevcut haliyle ise daha çok İran ve Irak’ta bağlı olunan Caferiye mezhebi anlaşılmaktadır. Caferiye ya da İmamiye de denilen bu mezhep kendilerini ehl-i beyt’ten tanımladıklarından, Şii namazı olarak da ehl-i beyt namazı şeklinde bahsedilebilir.Şii Namazı Nasıl Kılınır?

Şii namazı nasıl kılınır Şii veya Caferi mezhebine göre namaz şu şekilde kılınır. Önce namaz için niyet edilir. Eller Sünnilikteki gibi kulak hizasına çıkarılarak tekbirle namaza başlanır. Bu tekbire tekbiretül ehram denir. Kıyamda sure okunması aynı Sünnilikteki gibidir. Secde yönünde ise bir namaz mühürü konulur.

Bu mühür alnını yasladığı temiz bir toprak parçasıdır. Kıyamlarda (sure okunurken) ise eller göbek kısmına bağlanmaz. Elleri açık kılarlar. Ayrıca şii mezhebinde namazlar birleştirilebilir. Yani 5 vakit yerine 3 vakit kılınır. Örneğin önce öğle namazı kılınır, sonra hiç beklemeden ikindi namazı kılınır. Aynı durum akşam ve yatsı namazları için de geçerlidir.

One comment

  1. Şii camiileri de Türkiye nadiren olsa da var, Sunni olarka bir camii de cumaya denk geldim çok farklılardı ben normal sunni camisi diye gittim apar topar farza yetişmek için ben onlara uymadım çünkü değişik türleri vardı cumanın farzını kılıp çıktım.

Comments are closed.