Sektörel Eğitimin Kalitesi

SEKTÖREL EĞİTİM

Ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sektörel hizmet alanında pek çok yeniliğin yanı sıra bu alanda verilen eğitimlerin nitelikleri arttırılmıştır.

Sektörel eğitimin kaynağı olan insana yapılan yatırım sektörel hizmetin gelişip ilerlemesine ve bu sayede pozitif yönde büyümesini sağlayacaktır. Bunun sonucunda ise alınan hizmetin de kalitesinde artış olacaktır.

NELER YAPILMALI?

Bu düşünce ile verilen, sektör çalışanlarının; bilgi, beceri ve yeterlikleri hızla artacak ve çalıştıkları sektörde hizmet kalitesini arttırarak daha ileri düzey hizmet alma avantajına sahip olunacaktır.

Hızla gelişen dünya ekonomisinde sektörel hizmetten almak istediğimiz maksimum kâr payını sadece eğitimin kalitesini arttırarak ve alanında uzmanlaşmış ve üst düzey eğitim almış sektör çalışanları ile yapmak mümkündür.

HANGİ EĞİTİMLER VERİLMELİ?

Bu konuda kapsamlı araştırma yaparak ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurup ve bunlara en kısa sürede en etkili şekilde karşılanacak biçimde eğitimlere yer verilmesi gerekmektedir.

Bunlardan mesleki gelişim eğitimi; hangi sektörde çalışılıyorsa o sektörün gerektirdiği bilgi ve yeterliklerinin gelişmesini amaçlamalıdır.

Kişisel gelişim eğitimi ile çalışanların gelişime açık, insani ilişkileri yüksek, uyum ile çalışıp potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarabilmeleri hedeflenmelidir.

Kurumlara verilecek eğitimler ile kurum bünyesinde çalışanların birlik ve beraberlik içinde yapılacak en iyi hizmetin insanlığa sunmalarını sağlayacak bilgi ve donanıma sahip olmaları sağlanmalıdır. Sınav sistemi bünyesinde çalışanların moral ve motivasyonları arttırarak ve sonunda belge ile sonuçlanan bir sistemle eğitimler verilmelidir.

NELER YAPILMALI?

Bu konuda ücretsiz seminerler, alanında uzman eğitmenler ve akademisyenler tarafından kurum ve kuruluşların iş birliği içinde çalışanlara kaliteli eğitim almaları sağlanmalıdır.

Teorik bilginin yanı sıra mesleki tecrübenin aktarılmasında da ayrıca eğitime ihtiyaç vardır. Bu eğitimde en az teorik bilginin aktarılması kadar elzemdir.

Sınırların ötesine yalnızca eğitimle gidilebileceğini unutmamalı insan.