Pirinç Endüstriyel Ürün Müdür?

Pirinç Nedir?

Pirinç nişasta bakımından zengin, enerji veren bir besindir. İnsanların beslenmesinde en çok kullanılan tahıl ürünlerinden bir tanesidir. Genellikle su ve bataklık yerlerde yetişir ve belirli Olgunluğa gelen pirinçler fabrikalarda işlenir. Dünya da birçok çeşit pirinç türü bulunmaktadır.

Dünya’da Pirincin Yeri

Dünya da pirinç ekim yeri son yıllarda 160 milyon hektarın üzerine çıkmıştır. Ancak üretilen yerlerde tüketimin fazla olması nedeniyle küreselleşen dünya da pirinç üretiminde 40 milyon tona yakın pirinç uluslararası ticarette yerini almaktadır. Pirinç ekiminden sağlanan verim dekara 450 kg civarında olmaktadır.

Dünyada pirinç üretiminde başta gelen ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, Endonezya ve Bangladeş olarak yer alır. Çin pirinç üretiminde ilk sırada yer almasına karşılık nüfusunun fazla olması sebebiyle iç piyasadaki açığı ithalat ile karşılamaktadır.

Türkiye’de Pirincin Yeri

Türkiye’ye 500 yıl kadar önce girdiği düşünülen pirinç ülkede yıldan yıla artış göstermesine rağmen kendi tüketimini karşılayacak seviyeye gelememiş olup bu sebepten dolayı iç pazar taleplerini karşılamak için ithalata başvurmaktadır.

Yetişme aşamasında yüksem nem ve sıcaklığa ihtiyaç duyan pirinç Türkiye de genellikle akarsu yanlarında, alüvyal ovalarda gelişimini gösterir. En çok pirinç yetiştiriciliği yapan iller Edirne, Çorum, İzmir, Manisa, Balıkesir olarak sıralanır.

Pirinçten Elde Edilen Ürünler

Pirinçten endüstri alanında pirinç unu, pirinç hamuru, pirinç kepeği, içki, pirinç kepeği yağı ve birçok türde sirke de yapılmaktadır.