İnşaat Mühendisliği Harita Mühendisliği Çap Yapmak

İnşaat Mühendisliği Nedir, Nasıl Oluşmuştur, Ne İş Yapar?

İnsanların hatta tüm canlıların temel ihtiyaçlarından biridir barınma ihtiyacı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere yerleşik hayata geçilme ve canlıların sahip olduğu tüm içgüdüler doğrultusunda yapılar oluşmaya başlamıştır. Taş evlerden ahşap evlere iglolara değirmenlere asma köprülere kadar birçok yapı zamanının zanaatkârları taş ustaları tarafından yapılmış ve bu işler inşaat mühendisliğinin temelini oluşturmuştur. Askeri mühendislikten sonra en eski mühendislik bölümüdür. Köprü, baraj, konut projeleri, inşaat, fabrika, kıyı ve liman yapıları gibi çalışma alanları sayesinde ülkemizde çok sayıda ihtiyaç olan mühendis grubudur.

İnşaat Mühendisleri Kendini Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir?

Sahip oldukları sayısal yetenek doğrultusunda bu mühendislik bölümünü kazanan öğrenciler gördükleri zemin mekaniği, topografya, jeoloji, betonarme, mukavemet, su kaynakları ve çelik yapılar dersleri üzerine kendilerini ne kadar ilerletmiş olsalar da bunun dışında inşaat mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora programlarında uzmanlaşabilir ya da inşaat mühendisliğine yakın alanlardaki çift ana dal (çap) programlarını seçerek farklı alanlarda ufkunu genişleterek iş imkânlarının geniş bir yelpazeye yayılmasını sağlayabilir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü için eğitim kalitesi yüksek üniversitelerdendir. Bu üniversitelerde bulunan diğer Harita Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği, Kıyı Mühendisliği, Yapı ve Su Mühendisliği konularında ÇAP yaparak farklı konularda da uzmanlaşabilirler.

Çap Yapmak İçin Neler Gerekir?

Çap programlarına başvurmak için her üniversitenin çeşitli fakültelerinin birbirleriyle görüşmeleri sonucu bazı ders planları, programa kayıt olabilecek bölümler ve kabul şartları ortak derslerin bulunmasına ve sayısına bakılmak suretiyle belirlenir. Program uygunluğu ve çap programının açılması için şartlar iki programın ortak derslerinin sayısı ve programların birbirlerine yakın alanlar olmasını içerir.

Bunun dışında program açıldıktan sonra ders planı ve şartlar yayınlanıp belirlenmiş tarihlerde başvurular alınıp not ortalaması kaçıncı sınıf olunduğu gibi şartlara bakılarak öğrenciler arasından seçim yapılır. Bu seçim doğrultusunda ortak dersler dışındaki ikinci programın dersleri kendi programının dönem dersleri ile birlikte alınıp tamamlanarak o bölümün de diplomasını alıp o alanda da çalışmak mümkündür.