Fire Oranını Nasıl Azaltabilirsiniz?

Temel anlamda fire, çoğu firmanın gelirinin önemli bir kısmının yok olmasına neden olur. Çoğu yerde fireye karşı mücadele gösterme “tamir etmek” olarak da isimlendirilmektedir. Tamir etmek zannedildiği gibi her zaman yararlı olmazken çoğu zaman fireden bile daha çok zarar verebilmektedir. Hatta durum o kadar önemli bir vaziyet almıştır ki bazı firmalar tamir etme yeteneği iyi olan çalışanlarına ödül verebilmektedir.

​​​​​​Geliştirilen Çözümler nelerdir?

Her alanda olduğu gibi tamir etme ve fire gibi şeylerde de insanlar birçok çözüm yolu geliştirmiştir. Geliştirilen bu çözümlerde temel olarak daha az maliyetle tamir yapmak ya da fireyi azaltmak öncelik olarak görülmüştür. Bu sayede firmalar daha fazla kazanırken müşteriler ve çalışanlar da daha fazla memnun kalmışlardır. Ancak fire ve tamir maliyetini azaltmak için yapılan çalışmaların etkili olması için öncelikle fikirsel ve kültürel değişime gidilmelidir. Bu değişimler adına geliştirilen yöntemlerden bazıları poke-yoke ve jidoka sistemleridir.

Fireyi Azaltmak İçin Geliştirilen Yöntemler

Fireler genel olarak yapılan hatalar sonucu meydana gelir. Buna göre de hata oranını azaltmak, fireyi azaltmaktır. Birçok firma üreteceği ürünün üretiminden sonra ürünün kontrolünü yapmaktadır. Bu şekilde ürün piyasaya sunulmadan ayıklanmaktadır. Fakat bu sistem çok yanlıştır. Bunun yerine üretilecek ürün daha üretilmeden fire vermeyecek şekilde ayarlanıp üretilmelidir. Bunu yapmak için de iyi denetim ve poke-yoke uygulamaları yapılmalıdır. Çoğu zaman çalışanlar fire yaptıklarının bile farkında olmazlar.

Bu nedenle hata yapsalar bile hatasız çalıştıklarını zannederler ya da alıcı kişilerin isteklerini tam olarak anlamadıklarından geri bildirim alamazlar ve ürünün hatası göremezler. Kullanıcıların geri bildirimi alınarak ve ürünün hata tespiti yapılarak ürün kalitesi artırılabilir. Kişi hem teknik olarak hem de eğitim olarak yetersiz ise fireye neden olur. Kişiler o iş için gereken bütün eğitimleri almalıdırlar ve o şekilde işe başlamalıdırlar. Ve bunların dışında, firmalar da kendilerini sürekli geliştirmeye çalışmalıdırlar.