Deniz Salyangozları Ve Akrabaları

Deniz Salyangozları Ve Akrabaları

Karından bacaklılar olarak adlandırılırlar. Ne kadar türe sahip olduklarını bilmemekteyiz. Dünya’da yaygın olarak Deniz Salyangozları Ve Akrabalarıbakıldığında, terlik deniz minaresi, fıçı salyangozlar, kule kabuklular, taş böcekleri, minfer salyangozları olarak bilinmektedirler. 1 mm’den başlayarak, 45 cm’ye kadar uzunlukları bulunmaktadır. Kafalarında, duyumsal dokungaçlar bulunmaktadır. Kafa yapılarında ek olarak, ağız ve dişli dil, gözler, sıtatokist bulunur. Ayakları ile sürünerek hareket etmektedirler. Ayrı cinsiyetlerde ya da çift cinsiyetlerde çiftleşme gösterebilirler.

 Deniz Salyangozlarının Yeryüzünde Dağılımı

Kayaların üstünde ya da denizlere yakın sert yüzeylerde yaşamaktadırlar. Dünya’daki hemen hemen her denizde Deniz Salyangozları Ve Akrabalarıve okyanusta bulunurlar. En fazla görülenleri, karındak bacaklılar ailesine dâhil olan, hortumlu salyangozlardır. Hortumlu salyangozlar, deniz ve okyanusların sığ kısımlarında görülebilirler. Deniz ortamlarından büyük ölçüde istifade ederler. Üremeleri ve yaşayış şekilleri, denizlerin bulunduğu bölgelere göre evrim göstermiştir. Çoğunun, sekiz rakamına benzeyen bir vücut yapısı bulunmaktadır.

Organlarının oluşumu sonucu, bu sekiz şekline benzeyen yapıyı almışlardır. Hortumlu solucan tiplerinde, ayrı cinsiyetler olsa da, çift cinsiyetliğe doğru eğilim gözlemlenmektedir. Bazı türleri, haytalarına erkek olarak başlayıp, üreme organlarının tekrardan şekillenmesi ile dişi oluşum gösterirler. Yaşam alanı olarak, bir kısmı ise tropik bölgelerde bulunmaktadır. Tropik bölgelerde bulunanları, çok küçük fiziksel yapıya sahiptir. Tropikal deniz salyangozları olarak bilinen, deniz yumuşakçası bu türe mensuptur.

 Deniz Salyangozunun Bilinen Akrabaları

Bu salyangozların, Avrupa’da akraba ırkları bulunur. Deniz Salyangozları Ve Akrabaları denildiğinde akla
Deniz Salyangozları Ve Akrabalarıgelen pelikan ayak, bu akraba türlerinden biridir. Prosbranchla akraba alt takımlarından biridir. Crepedula, Neritidae familyası ve pelikan ayak, akraba takımları olarak inceleme altına alınmıştır. Akrabalardan pelikan ayak, daha soğuk iklimlerde de yaşayabilmektedir. Strombus adında, Karayip Denizi’nde yaşayan, deniz kabuklusu türleri de bulunmaktadır. Bu türler, büyük denizlerde otla beslenirler, yosun püsküllerini yiyerek yaşamlarını devam ettirirler.